IBN ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ

ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂୁଜନ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏହି ଗୋଟିଏ  ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ , ଜୀବନ ରେ ସର୍ବଦା ରହିବ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି  – Ibnodisha

[ad_1]

ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂୁଜନ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏହି ଗୋଟିଏ  ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ , ଜୀବନ ରେ ସର୍ବଦା ରହିବ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି  – Sakala Khabar

[ad_2]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button