ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରେ ଏଲୋଭେରା ଓ ଅଁଳା ଜୁସ କୌଣସି ରାମବାଣ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ – Ibnodisha

[ad_1]

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରେ ଏଲୋଭେରା ଓ ଅଁଳା ଜୁସ କୌଣସି ରାମବାଣ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ – Sakala Khabar

[ad_2]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button