ଦେଶ

“ଯିଏ ମରିଗଲା, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କମ ଥିଲା” ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ – Ibnodisha

[ad_1]

“ଯିଏ ମରିଗଲା, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କମ ଥିଲା” ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ – Sambad
[ad_2]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button